قوانین تصادف با عابر پیاده به چه صورت است؟ آیا همیشه راننده مقصر است؟ اغلب در تصادفاتی که با عابر پیاده رخ می دهد، ماشین ها مقصر شناخته می شوند. با این حال در بیشتر موارد افراد نیز همین عقیده را دارند ولی به نسبت حکم دادگاه عابران نیز مقصر تلقی می شوند که تشخیص آن بر اساس نظرات دادگاه است. تصادف با عابر پیاده یکی از معضل هایی است که برای درک کامل آن نیاز است که با سامانه نماینده همراه باشید.

معرفی عابر پیاده و پیاده‌رو

عابر پیاده : به شخصی که برای انتقال خود از جایی به جای دیگر  از وسیله نقلیه ای استفاده نمی کند عابر پیاده گفته می شود.

پیاده رو: بخشی از خیابان که جهت عبور عابر پیاده ساخته شده است.

7 مورد مهم از وظایف عابران پیاده

 

 

1. عابران پیاده وظیفه دارند حتما از گذرگاه های مخصوص و پل های هوایی عبور نمایند.

2. باید طبق آیین نامه راهنمایی رانندگی در خیابان از پیاده رو عبور و مرور نمایند و در صورت عدم وجود پیاده رو در خیابانی از کنار خیابان جهت مخالف عبور ماشین‌ها گذر کنند.

3. هنگام عبور کردن با دقت به دو طرف خود نگاه کنند و از پریدن و حرکت های ناگهانی خودداری کنند.

4. در خیابان از قسمت بلوارهای گل کاری شده رد نشوند و در صورت وجود حصار از بالای آن عبور نکنند، حتما از بریدگی های تعیین شده استفاده نمایند.

5. زمان سبز شدن چراغ عابرپیاده حق عبور دارند.

6. از وسط خیابان، میدان‌ها و موانع عبور نکنند.

7. در خیابان برای صحبت یا سوار شدن در خودرویی به طور ناگهانی نباید متوقف شوند.

چه زمانی دیه به عابر تعلق نمی گیرد؟

زمانی که عابران توجهی به قوانین نکنند و باعث بروز تصادف شوند، در صورت وجود شاهد قانون حق را به راننده می دهد. در اکثر مواقع در تصادف با عابر پیاده بیشتر حرف سر این است که همیشه حق با عابر پیاده است و مقصر راننده اعلام می شود. اگر عابر پیاده طبق اصولی موجود رفتار نکند در صحنه تصادف دیه ای برای او شمرده نمی شود. سامانه نمایندگی یکی از برترین سامانه هایی است که شما را در کسب اطلاعات بیشتر یاری می کند.

نحوه پرداخت دیه به عابر پیاده

در هنگام زمان وقوع حادثه مامور بعد از کروکی کشیدن سهم راننده و عابر را مشخص می نماید. با این حال رد شدن فرد از عرض خیابان هیچ ممنوعیتی ندارد اما اگر در زمان رد شدن از قوانین پیروی نکند و ناگهانی عمل کند، راننده هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت دیه و هزینه ندارد. اما عابرپیاده می تواند از بیمه خود استفاده نموده و صدمات را برطرف کند. در ادامه راننده موظف است در شرایط بد و تصادف فرد را به نزدیکترین کلینیک درمانی منتقل کند و به ماموران انتظامی اطلاع دهد.

قوانین مجازات تصادف با عابر پیاده

بر اساس ماده 504 مجازات اسلامی اگر عابر پیاده از معابر تنظیم شده عبور نکند و در زمان تصادف مصدوم یا فوت گردد بعد از بررسی توسط مامور، اگر شخص راننده سرعتی مجاز داشته باشد و بدون نقص فنی باشد، پرداخت دیه به او تعلق نمی گیرد و مسئول خسارت نیست.

نکات مجازات در قوانین کیفری

 

 

دو مسئولیت کیفری و مدنی برای راننده تلقی می شود:

اگر احتیاط نکند یا راننده مهارت نداشته باشد و تصادف باعث قتل غیر عمد گردد. برای فرد مقصر سه ماه تا دو سال حبس لحاظ می شود و اگر اولیای دم درخواست کنند با پرداخت دیه روبرو می شود. طبق قانون 718 اگر راننده مست باشد و گواهینامه نداشته باشد و اتومبیل دارای نقص فنی باشد مجازات بیشتری را برای او در نظر می گیرند. طبق اصل ماده 717 راننده بی احتیاطی کند و باعث مصدومیت یا جراحت عابر گردد محکوم به شش ماه تا دو سال حبس می شود که موظف به پرداخت دیه نیز می گردد.

مقرراتی که باید راننده اتومبیل رعایت کند

  • براساس ماده 129 در آیین نامه راهنمایی و رانندگی، در میدان یا خیابان هایی که فاقد مامور یا چراغ راهنمایی و تابلو هستند راننده باید با احتیاط و سرعت کم از آن جا عبور کند تا تصادف با عابر پیاده یا حوادث دیگر رخ ندهد.
  • براساس ماده 141 در گذرگاه و پل هوایی عابر پیاده در زمانی که چراغ راهنمایی نیست حق تقدم با عابران است.
  • طبق ماده 161 بند پ گفته شده است که راننده در صورت مشاهده عبور و مرور عابران یا شلوغ بودن خیابان باید قبل از رسیدن به آن قسمت سرعت خود را کم کند یا متوقف شود.  مقصر بودن راننده در تصادف با عابر پیاده، تبدیل به یک ذهنیت عام شده است که باز هم با وجود قوانین می گویند در هنگام تصادف با عابر پیاده راننده مقصر است.

حرف آخر

در زمان تصادف با عابر پیاده، مامور باید محل را بررسی کند و بعد از کروکی کشیدن سهم هردو را مشخص می کند، در نظر داشته باشید داشتن بیمه عمر برای تمامی افراد یکی از بهترین راه حل های پیشنهادی سامانه نمایندگی می باشد. که رانندگان نیز می توانند بیمه بدنه را برای اتومبیل خود انتخاب کنند تا از مزایای آن به خوبی استفاده نمایند.