بعد از تصادف منجر به خسارت مالی چه باید کرد ؟

هنگام وقوع یک حادثه معمولا افراد دچار سردرگمی می شوند زیرا از قبل خود را برای چنین شرایطی آماده نکرده اند و نمی دانند چه کاری باید انجام دهند. دانستن مراحل دریافت بیمه در این گونه حوادث، به شما کمک خواهد کرد که درست عمل کنید.

۱- سعی کنید که با آرامش شرایط را بررسی کنید.

۲- از وضعیت خودروها عکس و فیلم تهیه کنید

تصادف منجر به خسارت مالی

۳- برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و جریمه شدن توسط پلیس خودروها را جا به جا کرده و در محلی مناسب پارک کنید.

۴- در ساعات اداری به مرکز خسارت سیار بیمه مقصر اطلاع دهید

۵- در صورت عدم دسترسی به تیم خسارت سیار، طرفین حادثه باید با خودروهایشان و مدارک لازم به مراکز پرداخت خسارت بیمه مقصر حادثه مراجعه کنند

۶- طرفین در مورد زمان و مکان مراجعه به شرکت بیمه مقصر توافق کنند (حداکثر مهلت اعلام خسارت ۵ روز کاری )

۷- برای اطمینان از همکاری مقصر حادثه و مراجعه به شرکت بیمه توصیه می شود، فرد  زیان دیده علاوه بر دریافت شماره تلفن و آدرس از مقصر حادثه یک دست نوشته یا صورت جلسه تهیه و طرفین آن را امضا کنند.

یادتان باشد که همیشه مدارک کامل خود را همراه داشته باشید تا در تصادف منجر به خسارت مالی و سایر تصادف هایی که ممکن است رخ دهند، با مشکلات کمتری مواجه شوید.