نحوه ی دریافت بیمه نامه ایران به همراه دریافت خسارت از بیمه ایران در شرح پرونده ی آتش سوزی غرب بندر عباس.

محل وقوع حادثه: بندرعباس ۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس

تاریخ وقوع حادثه: ۱/۷/۱۳۸۷

دلیل وقوع حادثه:

نشت گاز و اشباع گاز تینر در محیط و جرقه لوازم برقی یا اصطکاک ظروف با یکدیگر

دریافت بیمه نامه ایران

شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران کلیه ساختمانها ، تاسیسات و موجودی خود را واقع در بندرعباس در برابر خطرات حریق ، انفجار ، صاعقه ،‌ زلزله ، طوفان و سیل تحت پوشش بیمه ایران قرار داده بود. متاسفانه انبار شماره ۱ محل مورد بیمه شامل رنگ و مواد شیمیایی و قسمتهای مجاور آن ۸۷ دچار آتش سوزی می گردد که بر اثر آن خسارات قابل توجهی به ساختمان و موجودی بیمه گزار وارد می گردد.

سازمان آتش نشانی منطقه علت حریق را در اثر نشت گاز و اشباع گاز تینر در محیط و جرقه لوازم برقی یا اصطکاک ظروف با یکدیگر که باعث انفجار و آتش سوزی گردیده اعلام نموده است. ضمناً کارشناسان تحقیق شرکت علت حریق را غیر عمد و براثر اتصالی در کابل فشار قوی انبار رنگ اعلام نموده اند.

پس از اعلام خسارت از سوی بیمه گزار کارشناسان منتخب مدیریت بیمه های آتش سوزی به محل مورد بیمه اعزام و نسبت به برآورد خسارات وارده در حضور کارشناسان و مسئولین محترم شرکت فراساحل اقدام می نمایند که کل خسارت وارده توسط کارشناسان مبلغ ۳۸.۷۳۶.۲۸۱.۴۵۷ ریال برآورد گردیده که پس از اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه خسارت به مبلغ ۳۰.۶۶۳.۵۵۳.۷۷۱ ریال محاسبه گردید که تماماً در وجه بیمه گزار پرداخت شد.به این شیوه ضرورت دریافت بیمه نامه ایران برای کسب و کارها کاملا مشخص می شود.