یکی از موارد بسیار مهم در مواجه با حوادث آتش سوزی، داشتن بیمه ی آتش سوزی است که می تواند تا حد زیادی خسارت های وارد شده را جبران نماید.

محل وقوع حادثه: کرج

تاریخ وقوع حادثه: ۶/۲/۱۳۸۸

دلیل وقوع حادثه: اتصال سیم کشی از ناحیه زیر سقف سردخانه و به دنبال آن ایجاد جرقه و آتش در تمام محل

بیمه ی آتش سوزی

آقای میرجلیلی سردخانه خود واقع در کرج را در مقابل خطرات آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، زلزله تحت پوشش بیمه قرارداده بود و علاوه بر بیمه ی حوادث، بیمه ی زلزله و چندین بیمه ی دیگر نیز داشتند که این آینده نگری در هنگام وقوع حادثه به کمک ایشان آمد و مانع از خسارت بیشتر گردید.

متاسفانه مورد بیمه در تاریخ ۶/۲/۸۸ دچار حریق شده و خسارات قابل توجهی به آن وارد گردید. پس از حادثه و حضور آتش نشانان در بعد از خاموشی آتش شدت خسارت برآورد شد. کارشناسان مدیریت بیمه های آتش سوزی بلافاصله از محل بازدید و خسارت وارده در بخش های ساختمان ، تاسیسات و موجودی را در حدود ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد نمودند که تمامی مبلغ در وجه بیمه گذار پرداخت گردید.

بیمه های آتش سوزی و حوادث طبیعی بسیار برای املاک مسکونی، تجاری و حتی کارخانجات مهم هستند، زیرا این حوادث غیر قابل پیش بینی اند و می توانند باعث ایجاد خسارت زیادی شوند.