ضرورت بیمه ی عمر و بیمه ی حوادث در پرونده ای که برایتان توضیح خواهم داد کاملا مشخص می شود.

امروز در پرونده ها به موردی برخورد کردم که حادثه ی  بسیار تلخی بود. اما به خاطر این که زاوایای بررسی مختلفی داشت تصمیم گرفتم با شما هم به اشتراک بگذارم.
حدود یک ماه پیش، یک گروه دوچرخه سواری در حال عبور از مسیری بودند که بنا به یک اتفاق دلخراش، یکی از دوچرخه سوارها با یک تراکتور برخورد می کند و متاسفانه با عبور چرخ های تراکتور از روی بدنش، به صورت لحظه ای جان می بازد.
این قضیه خیلی تلخ و ملال انگیز بود و با خواندن شرحش، اول آرزو کردم که کاش هنوز فرزندی نداشته باشد که در خانه چشم به راه پدرش باشد.
یا اگر هم فرزندی دارد، کاش حداقل از قبل به فکر بیمه حوادث و بیمه عمر از تمام جهات بوده باشد…
خیلی مهم است افرادی که تشکیل خانواده می دهند، پیش بینی هرگونه حادثه ای را بکنند و برای حداقل کردن اثرات تخریبی و مالی حوادث خودشان را بیمه کنند. اهمیت این قضیه وقتی با فعالیت های پرخطر و ورزشی سروکار دارید بسیار پررنگ تر خواهد شد!

بیمه ی عمر

 

ضرورت بیمه ی عمر و روی دیگر قضیه!

البته طرف دیگر این قضیه راننده ی ضارب است که پای این شخص هم در این قضیه گیر است. به هرحال بعضی حوادث بدون هرگونه عمدی رخ می دهند و کسی که ضارب است هم می تواند متضرر آسیب های مالی و قانونی زیادی شود.
در  این حادثه خیلی مهم است که راننده ضارب، گواهینامه و بیمه ثالث داشته باشد که تا حدی خسارات وارده تعدیل شود.
در ادامه ی این پرونده خواندم که راننده تراکتور از این حادثه متواری می شود. البته بعد از یک مدت پیدایش می کنند و دستگیر می شود. اولش مدعی می‌شود که فراری نبوده است و  حتی متوجه نشده است که چنین برخوردی با کسی داشته، چه برسد به اینکه شخص فوت کرده باشد!

لازم است به این نکته اشاره کنیم که این قضیه چندان هم دور از ذهن نیست، به این خاطر که تراکتور ارتفاع زیادی دارد و ممکن است متوجه شخص نشده باشد.
هنوز درست یا غلط بودن این دعا اثبات نشده است، اما این قضیه به من یادآوری کرد که در رابطه با صندوق جانی بیمه مرکزی ایران برایتان توضیحاتی بدهم.
مطابق با این نوع بیمه، هر شخصی در جاده دچار سانحه رانندگی شود و آسیب ببیند می تواند از صندوق بیمه مرکزی ایران خسارت دریافت کند.
بهتر است قبل از هر آسیب یا خسارتی با بالا بردن دانش بیمه ای خودمان حداقل شدت خسارت را به مقدار حداقل کاهش دهیم.
پاینده باشید