توضیح جامع بیمه پول و نکات مربوط به آن

بیمه پول، زیرمجموعه ی رشته‌‌ی بیمه باربری است که در آن انواع وجوه نقد و در راه تحت پوشش قرار می‌گیرد. انواع بیمه پول بیمه پول در صندوق در این بیمه، بیمه‌گزار می‌تواند با توجه به شرایط و نیاز خود، تمام وجوه نقد، اوراق بهادار و مسکوکات خود را در تمام ساعات شبانه‌روز، طبق شرایط مقرر در بیمه‌نامه، بیمه کند. بیمه پول در راه در این بیمه، بیمه‌گزار می‌تواند تمام وجوه نقد و اوراق بهادار