بیمه زلزله چیست؟ – صفر تا صد بیمه زلزله

بیمه زلزله یکی از پوشش های بیمه آتش سوزی می باشد. به این معنا که بیمه ای به نام بیمه زلزله وجود ندارد. این نوع بیمه یک پوشش اضافی در بیمه آتش سوزی است. هنگامی که برای خانه خود بیمه می خرید در واقع یک بیمه آتش سوزی خریداری کرده اید. این بیمه یا پوشش در مقابل خساراتی که به خانه، اثاثیه، ملک وارد شده است موظف به تقبل خسارت است ولی شامل خسارت جانی نمی شود. برای مثال افرادی